Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Banka Risk Yöneticileri İçin Covid-19 Dersleri

ABD merkezli yönetim danışmanlığı firması Oliver Wyman’ın kendi sayfasında yayınlamış olduğu 2 içgörünün özet Türkçe çevirisini aşağıda bulabilirsiniz. Mali tablo analizinin ve analitiğinin ön plana çıkacağını öngören bu yazının sizler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Daha detaylı okuma ve bilgi için aşağıdaki kaynakları ziyaret edebilirsiniz.

2020 olağanüstü bir yıldı. Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ekonomik maliyeti çok büyük oldu; 2020 yılının ikinci çeyreğinde, çoğu büyük ülke için kayıtlardaki GSYİH büyümesi en kötü seviyelerde ve işsizlik rekor seviyelere ulaştı. Hükümetler bu kötü gidişi durdurabilmek adına yani hayatları, işleri ve ekonomiyi korumak için benzeri görülmemiş ve daha önce düşünülmemiş seviyelerde teşvik ve destekler verdi.

Covid-19 finansal piyasalarda, takipteki kredilerin ve bunlara ilişkin karşılıkların artması ile ortaya çıkan ani bir çöküşe neden oldu ve pek çok ülkede zorunlu olarak uygulanan borç ertelemeleri sebebiyle kredi döngüsünün 2021 yılında zirve yapması bekleniyor. Bu durum özellikle bankacılık endüstrisi için iş devamlılık planları ve iş modelleri açısından zorlayıcı bir test oldu.

“İyi bir krizi boşa harcamayın” diye eski bir atasözü vardır. Bu ana düşünceden hareketle 2020 yılı deneyiminden risk yetenekleri ilgili ne öğrenilebilir sorusu sorulmaya başlandı. Bu konuyla ilgili olarak ortaya çıkan fikirler 3 ana başlık altında incelenmiş ve aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 

Analitik

Analitikte, ileriye dönük nakit akımı modellemesi kadar sektör seviyesinde kredi analizlerinin de yapılıyor olması önemlilik arz edecektir. Bu durumla başa çıkabilmek için; daha fazla analitik hesaplama ve uzmanlık kararı gerekecektir.

            •           Endüstri Seviyesinde Kredi Analizleri

            •           İleriye Dönük Nakit Akışı Projeksiyonu Analizleri

            •           Daha Fazla Analiz ve Uzman Görüşü

Bilanço Stratejisi

Bilanço stratejisi olarak; sermayenin yeniden değerlendirilmesi ve düşük faiz oranlara hazırlıklı olmak açısından atiklik ve hayal gücünün zamanıdır.

            •           Atiklik ve Hayal Gücü

            •           Sermaye Oranlarının Gözden Geçirilmesi

            •           Düşük Faiz Dönemine Hazırlık

Çalışma Modeli

Son olarak, çalışma modelinin kendisinin gözden geçirilmesinin yani sıra evden çalışma fikrinin benimsenmesi ve bu fikir için hazırlanmanın zamanıdır.

            •           Evden Çalışma Modeline Dönüş İçin Hazırlanma

            •           Çalışma Modelinin Gözden Geçirilmesi

Covid-19 Sonrası Fırsat

Dünyanın %50’sinden fazlasının çeşitli şekillerde uyguladığı karantina, normal hayata benzeri görülmemiş bir duraklama getirdi. Bu beklenmedik gelişmeler, pandemi öncesinde süre gelen bazı trendlere (dijital dönüşüm gibi) hız kazandırdığı gibi, çalışma hayatımızda temel bazı değişikliklerin olmasına da öncülük etti. Bu gelişmeler radikal yeniliklere fırsat veriyor ancak bu değişiklikleri tanımak ve gerçekleştirmek için zaman aralığı çok dar. Ek olarak, kriz dönemleri fırsatlar doğursa da aynı zamanda değişimi de zorunlu kılıyor.

Ekonomik faaliyetlerin taşere edilmesi, büyüyen kredi karşılıkları, ek müşteri destekleri ve direnç yükümlülüklerindeki maliyet artışları da bilançoda yer alan kar-zarar hanelerine güçlü darbeler vurmakta. Bu güçlü rüzgarlar finansal kurumlar için var olan düşük faizlerden güçlü piyasa rekabetine kadar olan ticari güçlükleri ciddi ölçüde arttırmaktadır. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında firmaların büyüyebilmesi için, “Yeni Normalin” tekrar tanımlanmasında etkinlik ve esnekliğin rolü çok önemli olacaktır.

İşletme operasyonları için “Yeni Normal” tanımlanmasının, strateji, iş modeli ve organizasyon açısından sonuçları vardır. Şirketler tarafından bu değişime karşı, süreç dijitalleşmesi, daha ölçeklendirilebilir bir tasarım gibi yanıtlar verilmeye çalışıldı. Bunun yanı sıra, daha hibrit bir lokasyona geçiş gibi kararlar, pandemi etkilerinin direkt bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İşletme ve iş yapış modelindeki değişiklikler yapılırken bu değişiklikleri destekleyecek bir insan kaynağı ve organizasyon yapısının, doğru değerlendirme için tekrar düşünülmesi önemlilik arz etmektedir.

Bu dönemde dijital döşüm hızını arttırma ve şube ağını gözden geçirme gibi spesifik inovasyonlara odaklanan organizasyonlar oldu ancak çok azı olayı tümüyle ele aldı. Bu durum, yüksek sinerji ve potansiyel inisiyatifler arasındaki bağdan doğan fırsatların kaçmasına neden olmakta. Bu organizasyonların, iş modelinde güncelleme yapması gerektiği açık. Bu krizden en güçlü çıkacak olanlar, çok sayıda tasarım opsiyonuna ve bu tasarımların sonuçlarını bütünün bir parçası olarak stratejik bir şekilde tek tek ele almaya daha çok zaman ayıran organizasyonlar olacaktır.

https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/oct/covid-19-lessons-for-bank-risk-managers.html?_lrsc=b2f9b9d4-5a57-484f-8d01-7d8dfb33771e
https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/oct/the-post-covid-opportunity-for-banks.html?utm_source=linkedin&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=the-post-covid-opportunity-for-banks&utm_content=covid-19&_lrsc=ede19a8a-3106-40d3-8ca4-33611e81b04f