Bilim / Teknoloji

Excel Uygulamalarında Özet Mizan Hazırlama Kolaylığı

Elinize kebir ve yevmiye toplamlarının bulunduğu, Excel’de hazırlanmış detay mizan geldiğinde; hızlı bir değerlendirme yapıp mizan hakkında fikir sahibi olmak için birkaç ipucu vermek istiyoruz.

 • Öncelikle mizanda “HESAP KODU” sütununun sol tarafına bir sütun ekleyin.
 • Bu sütuna “=UZUNLUK(B2)” formülünü girerek hesap kodu sütunundaki verinin uzunluğunu tespit edin. Bu işlemi mizanın son satırına kadar kopyalayın.
 • Kebir hesaplarınızın uzunluğu 3 olmalıdır. Yevmiye ve alt kırılımdaki hesap kodları sizin kod sisteminize göre değişik uzunlukta olabilir.
 • Kebir hesaplarınızı renklendirmenizi tavsiye ediyorum. Bunun içinde tüm mizanı seçin;
 • Koşullu biçimlendirme
 • Yeni Kural
 • Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullanın
 • Formül alanına tablonun sol üst hücresini seçin. Formülün resimdeki gibi girdiğinize emin olun.
 • Biçimlendirmeden dolgu seçin.
 • Tamama Basın
 • Daha gürünür bir hale gelen mizan üzerinde başlık satırına filtre ekleyerek detay mizanınızı inceleyebilirsiniz. Bunun için, filtrelenecek satırı seç ve Ctrl+Shift+L tuşlarına basmalısınız.