Bilim / Teknoloji

Sayılarla e-Uygulamalar

Bu yazımızda sizlerle Gelir İdaresi Başkanlığının Elektronik ortamda yürütmüş olduğu bazı faaliyetlerin rakamlarını paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere Gelir İdaresi Başkanlığı, ikibinli yılların başından itibaren ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele eylem planlarındaki uygulama takvimine uygun olarak elektronik ortamdaki uygulamalarını birer birer devreye alıyor. E- Fatura , E- Arşiv Fatura , E- Defter uygulamalarının kullanımına yönelik yıllar itibari ile kullanıcı sayılarını , oluşturulan belge sayılarını ve faturaların TL cinsinden tutarını, Elektronik Yoklama uygulamalarının işlem adetlerini ve Elektronik Tebligat sisteminde yapılan tebliğlerin sayılarını paylaşacağız.

Sayılarla E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter Kullanımı

YıllarMükellef SayılarıKullanılan E-Fatura sayılarıE- Fatura Tutarları Toplamı (TL)
20141937572.463.9511.127.23.091.091.-
201546800113.713.0391.180.957.808.191.-
201661013163.456.6441.974.549.748.742.-
201772036177.485.0322.637.574.673.267.-
201888837220.286.8253.651.595.777.463.-

Sayılarla E-Arşiv Fatura Kullanımı

YıllarMükellef SayılarıKullanılan E-Arşiv Fatura Sayıları
201661611.043.384.973
2017113061.236.469.920
2018240301.709.500.104

Sayılarla E-Defter Kullanımı

YıllarMükellef Sayıları
201418500
201545321
201659451
201770495
201886901

Elektronik Yoklama

Gelir İdaresi Başkanlığı E- Yoklama Sistemi ile klasik yoklama anlayışının dışında, yoklama ve denetim faaliyetlerini mobil cihazlar ile yapmakta ve mükellefleri hızlı ve etkili bir şekilde denetleyebilmektedir. 39 konu başlığı altında yılda yaklaşık olarak 2.5 milyon adet yoklama yapan idare hem iş yükü hem zaman hem de maddi olarak ciddi tasarruf sağlamaktadır.

Elektronik Tebligat

İlgili kanun hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, mükelleflere elektronik ortamda tebliğini sağlayan uygulama ile idare, bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlamakta, tebligatla ilgili ihtilafları ortadan kaldırmakta, kağıt, zaman, enerji ve maddi olarak tasarruf sağlamaktadır.

Gelir İdaresi yılda ortalama sistem üzerinden mükelleflere 20 milyon adet tebliğ yapmaktadır. 20 milyon tebliğ ile yılda yaklaşık olarak 250.000.000 TL lik bir tasarruf sağlamaktadır.