Bilim / Teknoloji Gündem

Varlık Barışı Düzenlemesi ve Kripto Para

Daha önce altı defa uygulanan ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesini öngören düzenleme yeniden yürürlüğe girdi. Ayrıca 28 Kasım 2020 tarih 31318 sayılı tebliğ ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Buna göre; yurt dışında bulunan varlıklarınızı veya yurt içinde bulunan varlıklarınızı varlık barışı ile beyan ederek vergisel olarak incelenme riskinden kurtulabilirsiniz.

*Varlık barışı nedir?

Konu iki farklı başlık altında değerlendiriliyor:

            •           Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması

            •           Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi sağlanmaktadır.

*Başvurumu Nasıl Yapacağım?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, konu iki farklı başlık altında değerlendiriliyor ve Başvuru durumu yurt içi ya da yurt dışı varlıklara göre değişiyor.

Yurt dışındaki bir varlığı getireceğimizde, Ek 1 formu bankaya bildirmek yeterliyken, yurt içi varlıklar için Ek 2 formu düzenleyerek vergi dairesine bildirim gerekiyor. Bu hususta kişinin vergi mükellefiyeti yoksa ayrıca mükellefiyet de açtırması gerekiyor.

Yurt dışı Varlıklar için;

            •           Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 17/11/2020 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar, Ek-1 formu ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir.

            •           Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

            •           Bildirime konu edilecek bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.

Yurt içi Varlıklar için;

            •           Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, madde kapsamında 30/6/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-2 formu ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecektir.

*Varlıkların bildirim değeri nasıl belirlenecek?

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, bildirildiği tarih itibarıyla varlıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecektir:

a) Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.

b) Altın, rayiç bedeliyle.

c) Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.

ç) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;

-Pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

-Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

-Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.

-Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

d) Taşınmazlar, rayiç bedeliyle.

Yazımızın da konusu olduğu üzere,

*Türkiye’de uygulamaya konulan Varlık Barışı kapsamına kripto paralar dahil mi?

*Ya da yurt dışındaki kripto para borsalarında bulunan kripto paralarımızı Türkiye’ye Varlık Barışı kapsamında getirebilir miyiz?

Kripto paraların vergilendirilmesi konulu çalışmamızda da belirttiğimiz üzere;Türk Hukuk ve Gelir Vergi mevzuatına göre; kripto paralara ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığından kripto paranın getirdiği gelirin ne şekilde vergilendirileceği; para, altın, döviz, menkul kıymet vb. kıymetlerden hangisi kapsamında değerlendirileceği netlik kazanmamıştır.

Bu hususta, yurt dışından Türkiye’ye getirdiğiniz kripto paranın, ulusal bir para birimine çevrilmesi ve sonrasında banka hesabınıza aktarılması konusunda sorun yaşamamak adına varlık barışına başvurulmasında fayda vardır.