Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Geleneksel Pazarlama Değil, Hizmet Pazarlaması

Hizmet pazarlaması, bir hizmetin eşsiz yönlerini dikkate alan bir pazarlama kategorisidir. Bir ürün test ve iade edilebilir, aynı zamanda genellikle kime satarsanız satın, ürün aynıdır. Ancak hizmet her zaman çok kaliteli olsa da her seferinde aynı olamaz. Bu yüzden de zaman içinde, pazarlamacılar bir hizmeti başarıyla pazarlamak için ayrı bir strateji kategorisine ihtiyaç olduğunu fark etmeye başladılar.

Günümüzde pazarlama karması olarak bilinen unsurlar; ürün, fiyat, tutundurma, yer – dağıtım, hedef kitle, süreç, fiziksel unsurdur. İşletmenin hedef pazarı seçmesi ve bu pazarda etkin bir şekilde çalışması, pazarlama karması elemanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Pazarlama karması elemanlarından birinin üzerinde yoğunlaşılması diğer elemanlarla ilgili yürütülen faaliyetlerin eksikliğini ortaya çıkarabilir. Bu, pazarlama elemanlarının herhangi birinde malda, hizmette, dağıtımda, tutundurma veya fiyatta üstünlük olabilir. Önemli olan hedef pazara yönelik uygun pazarlama stratejisini belirlemektir.

Geleneksel pazarlama anlayışının hizmetlerin pazarlanmasında ortaya çıkan birtakım problemlerin çözümünde yetersiz kalması, hizmet pazarlaması adı altında bir pazarlama anlayışının gelişimine neden olmuştur. Küreselleşen dünyada artık ne üretildiği değil, üretilen mal ve hizmetin müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak nasıl pazarlanacağı sorusu gündeme gelmiştir. Bu da hizmet sektörünün pazarlama için ne denli önemli olduğunun ispatıdır.

Hizmet pazarlamasında tavsiye yoluyla pazarlama, eğitim pazarlaması, sosyal medya pazarlaması ve tanıtımla pazarlama gibi yöntemlerle stratejimizi belirleyebiliriz. Mevcut veya eski müşterilerin ya da işletmeniz hakkında iyi değerlendirmeleri okuyan kişilerin tavsiyeleri en büyük varlıklarınızdan biridir. Eğitim pazarlamasında ise sattığınız şey nihayetinde uzmanlığınız olduğundan bu alandaki yetkinliğinizin kanıtını sunmak büyük kazanç sağlayabilir. Daha da iyisi, potansiyel müşterilerinize yararlı ve anlık eğitici içerikler sunabilirsiniz. Sosyal medya pazarlaması ise markanızın görünürlüğünü artırmanın en iyi yollarından biridir ve tüketici tabanınızı eğitmenize de yardımcı olur. Ücretsiz bir tanıtım, danışmanlık veya deneme sunarak tüketicilerin içini rahatlatabilirsiniz. Çünkü hizmetinizi ne kadar iyi satarsanız satın, bazı müşteriler önce hizmeti denemek ister. Hizmet pazarlamasının en önemli gereksinimlerinden biri, pazarlama rolünün sadece pazarlama departmanı veya sorumlusu değil, tüm şirketin işi olarak görülmesidir. Hizmet şirketlerinde, verilen hizmetin pazarlanmasından herkes sorumludur. Hizmet pazarlamasının temel unsuru, hizmetinizin hangi konunun iyi olduğunu belirlemek ve bu konuyu vurgulamaktır. Hizmet pazarlamasında en geçerli stratejiler “kimsenin gitmediği yere gitmek” ve “kimsenin yapmadığını yapmaktır.” Hizmet pazarlamasında başarılı olmak için iyi bir pazarlama stratejisine sahip olmanız ve bu stratejinin farklı olasılıkları içermesi gerekir. İnsanların davranışları genellikle tahmin edilemez. Plancılar ne kadar aksini iddia ederse etsin iş hayatı, uzmanların tahmin ettiği sonuçların çoğu kez boşa çıktığı bir alandır. Hizmet satış işinde sabit bir plan üzerinde ısrar etmek yerine, planınızı müşteri taleplerine göre geliştirmelisiniz. Önemli olan müşteri odaklı bir yaklaşımla müşterinin sorunlarının çözülmesidir.