Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Girişimciler İçin KOSGEB Kılavuzu

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),  girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Kurulacak veya halihazırda kurulmuş işletmeleri farklı  destek türleriyle desteklemektedir.

KOSGEB destekleri:

-Girişimcilik Destekleri

-AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

-İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

-KOBİ Finansman Destekleri

-İŞGEM/TEKMER Programı

-Laboratuvar Hizmetleri

-Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri’nden oluşmaktadır.

KOSGEB desteklerini tek tek ele alacak ve yazı dizisi halinde detaylı anlatmaya çalışacağız. Bu yazımızda girişimcilik desteklerini anlatacağız.

Girişimciliği Destekleme Programı – Yeni Girişimci Programı

 Girişimci Destek programının amacı  girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Yeni Girişimci Destek Programı;

-65.000,00 TL ye kadar geri ödemesiz Geleneksel Girişimci Destek Programı ve

-365.000,00 TL’ye kadar  geri ödemesiz İleri Girişimci Destek Programı’ndan oluşmaktadır.

Geleneksel Girişimci Destek Programı, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemeyi ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi hedefler.

İleri Girişimci Destek Programı, ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat yapabilecek, daha fazla istihdam oluşturabilecek, marka olabilecek; yenilikçi ve teknolojik altyapıya sahip sektörlerdeki işletmelerin sayısını arttırmayı hedefler.

Girişimcinin iş fikrine göre öncelikle NACE kodunu öğrenmesi ve  NACE kodunun KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerden olması gerekir. İşletmenin birkaç  NACE kodu olması durumunda; vergi levhasında sadece bir NACE Kodu göründüğünden, ilk sırada KOSGEB tarafından desteklenen NACE doku olmalıdır.

Destekten faydalanabilmek için; girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olması gerekir.                 İŞGEM’de (KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme Merkezi) ve TEKMER’de  (KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış Teknoloji Geliştirme Merkezi)  yer alan işletme için bu koşul aranmaz.

 İşletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de (KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemi)  kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.  Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az %50 ve üzeri olmalı, münferiden temsile yetkili olmalıdır. Girişimcinin başka bir yerde herhangi bir SGK kaydı olmamalıdır. İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

Girişimci Eğitimleri

Geleneksel Girişimci Eğitimin Amacı:

Geleneksel Girişimci Eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla sağlanır. Bu eğitim, hem geleneksel sektörlerde iş yeri açmak isteyen girişimciler hem de İleri Girişimci Eğitimi’ne katılmak isteyen girişimcilere yöneliktir.

İleri Girişimci Eğitiminin Amacı:

İleri Girişimci Eğitimi; yenilikçi, orta yüksek / ileri teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’nda yer alan sektörlerde iş yeri açarak, ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat kabiliyeti olan, istihdam potansiyeli yüksek, marka değeri oluşturabilecek, yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının artırılmasını hedefleyen İleri Girişimcilik Programı’na başvurmak isteyen girişimcilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

-Şimdiye dek uygulamalı girişimcilik eğitimleri KOSGEB   tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca geleneksel yöntemlerle verilmekteydi. Günümüzde ise girişimcilik eğitimleri KOSGEB web sitesi üzerinden ücretsiz ve interaktif olarak verilmektedir. Eğitim programını tamamlayan girişimci adaylarına eğitimci katılım sertifikaları online olarak verilmektedir. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmekte ve günün her saati online eğitime katılınabilmektedir.

Eğitimleri tamamlayan ve sertifikasını alan girişimci gerçek veya tüzel kişi şeklinde işletmesini kurabilir. Eğitimi tamamlamadan kurulan işletmeler destekten faydalanamaz.

Desteğe ilişkin hususlar:

-Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği sağlanır.

-Destek programının süresi, başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıldır.

-İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

-Girişimcilik Destek Programı’ndan, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programı’ndan veya İleri Girişimci Destek Programı’ndan yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

– Bu destek programı kapsamında destek oranı uygulanmaz; ancak destek programı kapsamında makroekonomik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak destek programında belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.

Kuruluş desteği:

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Performans desteği:

Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar; ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Sertifika desteği:

Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için  gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000TL’ye kadar destek sağlanır.

İleri Girişimci Programı başvurusu kabul edilen işletme için kuruluş ve performans desteğine ilave olarak; Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği ile Mentörlük, işletme  Koçluğu ve Danışmanlık Desteği  sağlanır.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği; işletmenin teknolojik seviyesine göre değişiklik gösterir.

-Düşük, orta – düşük teknoloji düzeyinde 100.000,00 TL’ye kadar,

– Orta ileri teknoloji düzeyinde 200.000,00 TL’ye kadar,

-İleri teknoloji düzeyinde 300.000,00 TL’ye kadar geri ödemesiz Makine, Teçhizat ve  Yazılım Desteği sağlanabiliyor.

Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği ile Mentörlük ,İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği için destek oranı %75 olarak uygulanır. Destekler KDV hariç tutar üzerinden hesaplanır.

Alınacak makineler yerli malı belgesine sahip ise destek oranı %90 oranında hesaplanmaktadır. Hesaplanan destek tutarı  işletmenin destek  düzeyine göre belirlenen  üst limitleri geçemez. Alınacak makineler ikinci el olamaz. Satın alımlar işletmenin kuruluşundan itibaren 1 yıl içerisinde alınması gerekir.

 Özetle, Girişimci Eğitimi’ni tamamlayan, gerçek kişi  ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş sermaye şirketi;  NACE kodlarının KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerden olması durumunda girişimci desteklerinden faydalanabilirler.

Not: Daha önceden KOSGEB Uygulamalı Girişimci Eğitimi’ni tamamlayan girişimciler de diğer başvuru şartlarını taşımaları halinde 01.01.2021 tarihine kadar Geleneksel Girişimce Programı’na veya  İleri Girişimci Programı’na başvuru yapabilir.