Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Konkordato ama nasıl?

Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren pandemi (covid19)  görünen o ki bizi kolay kolay terk etmeyecek  gibi. 2021 yılında da devam etmesi halinde bundan özellikle bazı sektörel şirketler etkilenecek. Belki hiç ummuyor ve istemiyoruz ama her 10 şirketten biri ya iflas edecek ya da iflasın eşiğinde olacak. Ya da bir çıkış kapısı olarak konkordato ilan edecekler. Bu neden ile meslek mensuplarımızı konkordato nedir süreçleri nasıldır veya konkordato ilan eden firmalar ile ilişkili firmalar ne yapar konularında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Ancak konkordato ilan etmek için firmaların asgari 100 bin ile 500 bin arasında bir nakit ihtiyacı olacağı da bilinmelidir. Yani maliyetli bir süreç olup zaten ödeme güçlüğü çeken borçlu için yeni bir borç ile başlayacağını da bilmesi gerekir.

Konkordato Nedir?: Elinde olmayan sebeplerle mali durumu bozulmuş olan ve borçlarını ödeyip ticari faaliyetlerini devam ettirmek isteyen dürüst borçluların korunması ve bu borçluların alacaklıları arasında mahkeme gözetiminde yapmış olduğu cebri borç tasfiye sözleşmesidir.

Konkordato bir takip yolu değildir. Borçlunun muhtemel takiplerden kurtulmasını sağlamaya yönelen, borçlunun borçlarının yeniden yapılandırılmasını ve özellikle iflasların önüne geçmeyi amaçlayan bir müessesedir.

Amacı Nedir?: Konkordato mali durumu bozulan borçluları haciz ve iflas yoluyla takiplerden korumakta ve borçluların mali durumlarını iyileştirerek ekonomik varlıklarını devam ettirmelerine imkân sağlamayı amaçlar.

Ne Zaman Ortaya Çıkar?:

1-Piyasa şartlarının beklenilen şekilde olmaması,

2-Döviz kurlarının beklenilenin üzerinde artması ve bu nedenle özellikle ham maddenin yurt dışından ithal edildiği durumlarda ham madde fiyatlarının dövizle alınıp, iç piyasada satışın yerli para biriminden yapılması ve bu durumun kar miktarını önemli ölçüde etkilemesi,

3- Olağanüstü durumlar, (Örneğin; şu an tüm dünyada yaşanan pandemi)

4-Nakit akışın iyi yönetilememesi,

5-Büyük miktarda zarar oluşması sebebiyle öz kaynaklarda zafiyet oluşması,

6-Yanlış yapılan yatırımlar.

Avantajları Nelerdir?

1-Borçlu ile alacaklının müzakere etmesi ve müzakere neticesinde yapmış oldukları anlaşmanın mahkeme tarafından tasdiki temeline dayanan bir sistem getirilmiştir.

2-Borçlunun yaşadığı sıkıntılı süreci aşması, alacaklıların ise alacaklarına kavuşması için gerekli olan temel mal ve hizmet sağlayan sözleşmelerin devam etmesine imkân tanınmaktadır.

3-Konkordato ile taraf dengesi gözetilmektedir. Hem alacaklının hem de borçlunun menfaatleri korunmaktadır.

4-Geçici mühlet kararı ile borçlu aleyhinde takip yapılamamakta ve yapılmış olan takipler durmaktadır.

5-Vadesi geldiği halde borcunu ödeyemeyen borçlu vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödemek ve iflasın sonuçlarından kurtulmaktadır.

6-Kesin mühlet içerisinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmamaktadır.

7-Bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlememektedir.

8-Konkordato ile borçlu, konkordato sürecinde bir baskı altında olmaksızın mali durumunu iyileştirmek için faaliyetlerine devam edebilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

  1. Tacir,
  2. Tacir sayılanlar,
  3. Tacir gibi sorumlu olanlar,
  4. 1 yıl süreyle ticareti terk eden tacirler,
  5. Kollektif şirket ortakları,
  6. Adi komandit şirket ortakları,
  7. Şahıslar

Süreç Nasıl İşliyor?

1-Konkordato Başvurusu

2-Geçici Mühlet

3-Kesin Mühlet

4-Konkordatonun Tasdiki

5-Konkordato Anlaşmasının Uygulanması

Başvuru Nereye Yapılacak?

İflasa tabi olan borçlu için merkezinin bulunduğu, merkezi yurt dışında ise şubesinin bulunduğu, birden çok şubesi varsa merkez şubesinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir.Konkordato ile ilgili, odamızın organize ettiği sertifika programlarından daha geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.