Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Kim hangi krediyi kullanmalı?

Net işletme değeri, firmaların sektör bazlı durumlarını çok net bir şekilde ortaya koyup, nakit gereksinmelerini karşılama yöntemlerindendir. Dönen-duran varlık değerleri, kaynak ve sermaye oluşumları, piyasa durumlarına doğrudan etken olduğu için gereksinim duyulan varlık değerleri, dış kaynaklardan kredi şeklinde sağlanmaktadır.

KREDİ TÜRLERİ:

– NİTELİKLERİNE GÖRE KREDİLER:

– Nakit Krediler

– Gayri nakdi Krediler

 – TEMİNATLARINA (GÜVENCELERİNE) GÖRE KREDİLER:

– Teminatlı Krediler

– Teminatsız Krediler 

 – VADELERİNE GÖRE KREDİLER:

– Kısa Vadeli Krediler

– Orta Vadeli Krediler

– Uzun Vadeli Krediler 

Bilgi;

Bir yıldan beş yıla kadar olan kredileri kısa ve orta vadeli krediler olarak değerlendirirken, 5 yıldan uzun olan krediler uzun vadeli krediler olarak değerlendirmek gerekmekledir.

Kısa Vadeli Krediler için;

Bu tür krediler genellikle çalışma sermayesinin finansmanı gibi kısa vadeli kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Orta ve uzun vadeli kredilere göre daha az riskli ve maliyetlidir. Açık krediler, cari hesap kredileri, hisse senedi karşılığı krediler, tahvil karşılığı krediler, kefalet karşılığı krediler, ihracat kredileri, döviz kredileri, akreditifler, teminat mektubu gibi değişik türleri ve kullanım alanları vardır. 

Orta ve Uzun Vadeli Krediler için;

İşletmeler bu tür kredileri projelere dayalı kuruluş, yeniden yapılanma, modernizasyon, yeni yatırımlardan dolayı oluşan işletme sermayesini karşılama ihtiyacı, uzun vadeli yatırım ve donanım gibi amaçlarda kullanmaktadırlar. Türkiye uygulamasında, temel olarak finansal piyasa faaliyetleri ve ticari faaliyetlerde kullanılmakla birlikte, orta ve uzun vadeli krediler; sanayi, madencilik, gemi inşaatı, turizm, tarım, uçak ve gemi ihracatı gibi alanlara yönelik olarak kullanılmaktadırlar

 – KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE KREDİLER:

– Yatırım Kredileri

– Yenileme ve Modernizasyon Kredileri

– İşletme Kredileri

– Tüketim Kredileri

 – KULLANILDIKLARI ALANLARA GÖRE KREDİLER:

– Tarım Kredileri

– Sanayi Kredileri

– Turizm Kredileri

– Enerji ve Bayındırlık Kredileri

– Ulaştırma Kredileri

– İhracat Kredileri

– İç Ticaret Kredileri 

NAKİT AKIŞINA DİKKAT

İşletmelerin kredi kullanımlarında önemli noktalardan birisi de nakit akışına uygun kredilerin kullanılmasıdır. Kullanılan kredi, işletmenin nakit akışına uygun değil ise ilerleyen dönemde firmanın nakit akışını olumsuz etkileyen bir nitelik kazanmaktadır.

Bilindiği üzere, işletme sermayesi yönetimi amacıyla kullanılan işletme kredilerinin, finans kurumlarının maliyetlerine göre faiz oranı belirlenmektedir. Dolayısıyla günlük kullanım ve ödemeleri yapabildiğimiz Borçlu Cari (BCH) ve Rotatif Kredilerin faiz oranı, taksitli ticari kredilerin faiz oranlarına göre daha yüksektir.

Yukarda bahsettiğimiz hususlardan dolayı yanlış kredi türünün seçimi hem nakit akışını olumsuz etkilemekte hem de faiz yükünü artırmaktadır.

Örneğin;

Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, tahsilatların ay içerisinde farklı günlerde yapıyor ve aynı şekilde ödemelerini de ay içerisinde farklı günlerde yapıyor ise, bu işletmenin Borçlu Cari (BCH) ve Rotatif Kredi kullanması hem nakit akışı hem de daha uygun faiz ile borçlanma açısından önemlidir. Bu işletmenin taksitli ticari kredi veya spot kredi kullanması hatalı bir kredi türü seçimi olacaktır.

Aynı şekilde tahsilatlarını ve ödemelerini aylık bazda gerçekleştiren bir işletmenin de taksitli ticari kredi kullanması, taksitlerini tahsilatlarına uygun tarihlere göre belirlemelidir.

Diğer taraftan, kısa vadeli krediler ile duran varlık yatırımlarının finansmanı, döviz geliri olmamasına rağmen döviz kredisi kullanılması, kısa vadeli kredilerle işletme dışında yapılan uzun vadeli yatırımların finanse edilmesi, dış finansman kullanımın yapılan hatalardan bazılarıdır. Bu nedenle; işletmelerde öncelikle günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda nakit akış tablolarının hazırlanması ve kontrolü, bütçe çalışmalarının hazırlanması ve kontrolü dış finansmanın etkin kullanılmasında önemli hususlardır.