Bilim / Teknoloji

Melek Yatırımcı olmak!

Son yıllarda adlarını sıkça duyduğumuz, birçok ülkede “business angel” ismiyle anılan, ülkemizde de melek yatırımcı olarak bilinen Bireysel Katılım Yatırımcı sayısı günden güne artıyor.

Girişimlere yolun başındayken yatırım yaparak onların gelişmesine destek veren melek yatırımcılar, Türkiye’de start-up ekosisteminin büyümesini sağlıyor.

Hazine Müsteşarlığı’nın lisans vermeye başladığı 2013 yılında 155 olan akredite melek yatırımcıların sayısı, Mart 2020 rakamlarına göre 524 civarındadır. Bunun yanı sıra lisanslı 9 melek yatırımcı ağı bulunuyor. 2019 yılında melek yatırımcılar ve ağlar, 41 girişime toplam 52,7 milyon dolarlık yatırım yapmış olup, bu rakamın 2020 yılı sonu itibarıyla daha da artış göstermesi bekleniyor.

Melek yatırımcı kimdir, nasıl olunur ?

Melek yatırımcı, başlangıç aşamasındaki girişimci veya yatırımcılara ya da yüksek riskle beraber hızlı büyüme ihtimali olan firmalara kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak değerlendirilebilir.

Melek yatırımcılar, gelecek vaat ettiklerine inandıkları iş fikirlerine sermaye sağlamanın yanı sıra , sahip oldukları tecrübelerini, iş bağlantılarını da girişimcilerle paylaşarak bir start-up projesini hayata geçirmekte rol oynamaktadırlar.

Bireysel katılım yatırımcısının lisans alabilmesi için; yüksek gelire sahip ya da tecrübeli yatırımcı olması gerekmektedir.

Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı olabilmek için;

  • Lisans almadan önceki iki yıl için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının en az 200.000 TL olması veya,
  • Müracaat anında sahip oldukları kişisel servetin toplam değeri en az 1.000.000 TL olan olması gerekmektedir.

Tecrübeli yatırımcı olabilmek için ise;

  • Banka ve finansal kuruluşlarda fon ve/veya portföy yöneticisi olarak ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olması veya
  • Yüksek cirolu bir şirkette veya daha fazla şirkette BKY olarak ortak olması veya
  • Yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunması ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL sermaye koyması, gerekmektedir.

Bu şartların gerçekleşmiş olması durumunda, yatırımcılar, BKY ağları aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na lisans başvurusunda bulunabilmekte ve belli koşulların varlığı halinde devlet tarafından belirlenmiş vergi desteğinden de yararlanabilmektedir.