Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Mikro ihracat kılavuzu

Türkiye’den yurt dışına yapacağınız bir satışta KDV hariç fatura tutarı (yurt dışına ürün satarken KDV’siz fatura düzenlenir) 15.000 Euro’dan az ve ağırlığı 300 kg’den hafif ise, bu ihracat mikro ihracat olarak yapılabilir.

Mikro ihracat işlemlerinin sağladığı kolaylıklar:

  • Evrak kolaylığı sebebiyle zaman tasarrufu
  • Alıcıların ürünlere çabuk ulaşması
  • Gümrük kolaylığı
  • Hafta sonu gönderi imkânı
  • İhracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz
  • Gümrük Müşavirliği (Gümrük Beyannamesi) ve ardiye ücreti ödemezsiniz
  • Vekaletname çıkarmanız gerekmediği için noter masrafı yapmazsınız
  • İhracatınız hızlı bir şekilde alıcısına ulaşır
  • Gönderileriniz için KDV iadesi talebinde bulunabilirsiniz
  • Mikro İhracat işlemlerinde, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi genel rejime tabii değildir. (6.11.2018 Tarihli TCMB İhracat Genel Tebliği Madde 22)

Mikro ihracat nasıl yapılır?

Yurt dışındaki müşterilerinizin 15.000 Euro’dan düşük olan siparişlerini ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) düzenleme yetkisi olan firmalar ile göndererek ihracat prosedürlerini azaltabilirsiniz.

Geleneksel yöntemlerle ihracat yapan KOBİ’ler genellikle bir gümrük müşavirlik şirketinden profesyonel hizmet alırlar ve gümrük müşavirinin yardımıyla gümrük beyannamesinin düzenlenmesi, beyannamenin ihracatçı birliğe onaylatılması gibi birçok prosedürle uğraşmak durumunda kalırlar.

Mikro ihracat hangi evraklarla yapılır?

Mikro ihracatta ise, ürünlerinizi sadece Türkçe fatura aslı ve İngilizce nüshası ile birlikte yetkili kargo şirketlerine teslim etmeniz yeterli olmaktadır. Yetkili kargo şirketi, “operatör” sıfatıyla gönderici KOBİ adına herhangi bir ek ücret almadan ETGB düzenleyip ürünlerinizin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Mikro ihracat KDV iadesi nasıl alınır?

ETGB sistemi ile yapılan mikro ihracat işlemleri sonrasında KDV iadesi almanız için ETGB, KDV’siz düzenlenen Satış Faturası ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirlenen esaslar gereğince iade talep edilmesi mümkündür.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’nin çıktısının vergi dairesine ibrazı halinde; -İhraç kaydıyla alınan ve kargo taşımacılığı yoluyla ihracatı gerçekleştirilen mallara yönelik olarak imalatçı tarafından, -KDV ödenerek alınan ürünün posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilmesinde ise kargo şirketi adına düzenlenen ETGB İhracat Beyannamesi (Mikro İhracat) ile ihracatçı tarafından 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirlenen esaslar gereğince iade talep edilmesi mümkündür.

Mikro ihracatta tahsilat ve ödeme güvenliği nasıl sağlanır?

Pazar yeri platformları, alıcılar ve satıcılar arasındaki ticaretin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kendi güvenli ticaret sistemlerini geliştirmişlerdir. Bu sistemler tahsilat ve ödeme işlemlerine aracılık etmekte, aynı zamanda satıcıların gönderdiği ürünler alıcılara ulaşana kadar tahsilatların havuzda bekletilmesi gibi güvenlik önlemlerini de sağlamaktadır.

Yurt dışındaki potansiyel müşterilere nasıl ulaşabilirsiniz?

Tüm dünyadan tüketicilere (B2C: business-to-consumer-şirketten tüketiciye) ve şirketlere (B2B: business-to-business-şirketten şirkete) ulaşmanızı sağlayan çok sayıda “pazar yeri” (marketplace) platformu bulunuyor. Bu platformlara üye olup, ürünlerinizi listeleyerek tüm dünyadan potansiyel müşteriler bulabilirsiniz.

Mikro ihracat yapan KOBİ’ler, ihracatçı firmalara sağlanan desteklerden yararlanabilir mi?

Üyelik ücreti bulunan farklı platformlara katılmak istiyorsanız, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında girişimcilere sağladığı destekten yararlanmanız ve ödediğiniz üyelik ücretleri için, platform başına azami 2.000 Dolar’a kadar devletten iade almanız mümkün.

Mikro ihracat sadece ihracat sürecindeki bürokrasinin azaltılması bakımından farklıdır. Devletin diğer ihracatçı kobilere sağladığı teşvik ve desteklerinden de yararlanmanız mümkündür.

7256 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME YURTDIŞINA ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARDA %50 KAZANÇ İSTİSNASI (MADDE 16)

93 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225’inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Kaynakça:

1-     10/03/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)’nin 4

2-     6.11.2018 Tarihli TCMB İhracat Genel Genelgesi

3-     04/09/2018 tarihili ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)

4-     https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/hangi-islemler-etgb-uygulaması-kapsamıda-yapılır.

5-     T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2011/1 “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”

6-     https://www.ekonomist.com.tr/girisim-kobi/kobiler-icin-e-ticaret-firsatlari.html