Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Mali müşavir ne satar?

Yıllar önce büyük bir holding bünyesinde bir pazarlama şirketine mali denetim danışmanlık hizmetini veriyorduk.

Birlikte çalıştığımız şirket içinde kritik personel olan bir arkadaşımız N. o gün şirkette olması gerektiği halde yoktu. N. şirketin muhasebe-finans alanında neredeyse tüm konulara hakimdi. Dolayısıyla onun o gün şirkette olmaması bizim yapacağımız çalışmayı son derece verimsiz hale getirecekti.

N.’nin nerede olduğunu sorduğumda, ilgili departman müdürü N.’nin şirkette olduğunu fakat görevinin değiştiğini, o gün santral sekreteri olarak görev yapacağını söyledi.

Şaşırdığımı gören yetkili arkadaş olayın hikayesini anlattı. Önceki hafta şirketin çok başarılı genel müdürü Akdeniz sahil bölgesinde giriştikleri yeni projelerini teftiş etmek üzere o bölgeye gitmişti. Genel müdür çıkan bir sorun üzerine, acil bir bilgi-belge istemek için şirketin İstanbul’daki merkezini telefonla aramıştı. Bu esnada muhasebede bizim çok yetenekli ve çalışkan arkadaşımız N. ile telefona çıkmış. Telefonda konuşurken galiba meşgul olduğundan dolayı telefonla konuşma kurallarına uymadan biraz lakayt olarak cevap vermişti.

Pazarlama sektörünün duayenlerinden biri olan genel müdür, o gün oradaki bütün işlerini iptal etmiş, ilk uçakla İstanbul’a geri dönmüştü. Daha yorgunluğunu atmadan doğrudan şirket merkezine gelmiş, bütün şirket çalışanlarını (şoför, sekreter, aşçı, muhasebe finans ve pazarlama dahil) bir araya getirecek bir toplantı talep etmişti.

Toplantıda yaptığı konuşmada ”Arkadaşlar, şşehrin en lüks yerlerinden birinde bulunan şirket merkezimizin bulunduğu bu  büyük binanın önünde ne yazıyor.  X Pazarlama AŞ…  Bu ne demektir? Burası bir pazarlama şirketi. Burada bulunan herkes önce pazarlamacıdır. Sonra yaptığı görev ne ise odur. Yani ben önce pazarlamacıyım, sonra genel müdürüm, buradaki aşçı pazarlamacı aşçıdır, pazarlamacı sekreter, pazarlamacı şoför, pazarlamacı muhasebecidir. Anlatabiliyor muyum sayın N. Bir pazarlamacının ilk bilmesi gereken de telefonda kurallara uyarak, etkili ve net şekilde konuşmaktır. Bundan böyle bütün şirket çalışanları, haftanın bir günü şirket santralinde görevli olarak çalışacak, gelen telefonlara, telefonla konuşma kurallarına göre, yanıt verecek, ilgili birime ve ilgili kişiye aktaracak.

Hoşlanmadığım ve fazla sert olduğunu düşündüğüm bu söylem ve davranışın, ekonomik bir ders barındırdığını da itiraf etmek gerekiyor. Eğer bir, sistem olarak piyasa ekonomisi koşullarında çalışıyor ve yaşıyorsanız (ben kapitalizm demeyi tercih ederim) bunun temeli sizin hizmetinizin de bir ürün olduğu ve bunun kullanım değeri yanında bir pazar fiyatı olması, dolayısıyla bu hizmetin pazarlanması gerektiğidir.

O halde bizim için soru şu; bilinen denetim muhasebe- vergi danışmanlığı somutluğunu da içeren paketle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ne satar?

Mesleğe yeni başlayan SMMM meslektaşlarımızın kendi bürolarını açtıklarında ilk ve en çok yakındıkları konu ise müşteri bulamamak ve reklam yasağıdır. Benim ise genç meslektaşlarıma verdiğim yanıt “Ayaklı reklam panolarının reklam yapması tabii ki yasaklanmalı. Çünkü hiçbir meslek grubu bizim meslek grubu kadar direkt pazar genişletme ve kendi reklamını finansman sorunu olmadan çözme  şansına sahip değildir. Verdiğiniz tüm hizmetler hem kulaktan kulağa pazarlama hem yazılı hem görsel veya sosyal medyada direkt pazarlama etkinliği haline dönüştürülebilir. Üstelik kendi verdiğiniz hizmetle ilgili her türlü yazılı sözlü açıklama, herhangi bir yazı, not ya da hatırlatma yukarıda saydığım tüm mecralarda büyük bir iştahla tüketilebilecek “reklam olmayan” reklam malzemeleridir.

Esas konuya dönersek; bir SMMM ne satar? Verdiğimiz birçok hizmet var elbette.  Bunların içinde somut işlerimizi içeren üç büyük üst paket ve ambalajdan bahsetmek istiyorum.

Birincisi, öncelikle akademik meslek grupları, serbest meslek erbabı olarak önce Güven satarlar. Bu güvenin arka planı sizin bilgi, birikim ve donanımınızdır. Güven unsuru müşterilerinizin olası soru ve sorunlarında doğru, somut, anlaşılır, çözüme dönük bilgi vermek ve mevcut duruma uygun davranmadır. Yani “SMMM bilir, yanıltmaz, açık ve net bilgi verir” dedirtebilmektir. Bu güven unsuruna bilmediği konuya “bilmiyorum” demek, bilse bile ilgili mevzuat ve bilgi evrenine “bir daha bakayım” diyebilmekte dahildir.

İkincisi kritik ve kriz noktalarında, sorun– kriz çözme bilgisi ve becerisi satar. Kriz ve olağanüstü durumlarda yani yüksek tehdit ve belirsizlik durumlarında, işletme karar vericileri olası kararlarında alacakları riskin getiri ve maliyetini, bir fırsat-maliyet analizi olarak kendilerine sunulmasını bekleyeceklerdir. Böylece şirketin karar vericileri önlerindeki sorunu çözme yolları, bunun yasal çerçevesini ve somut maddi maliyetine bilerek en efektif ve optimal doğru kararı vermeye çalışır.

Tam da bu anda müşavir, verilecek kararın kalitesini büyük oranda belirleyen bir dost, bir yardım eli haline gelir,

Üçüncüsü, SMMM işletmenin geleceğine yönelik politikalarda, projelere ön bilgi ve yasal çerçeve oluşturulmasında bir tür kâhinlik yapar.Kısaca gerçekçi ve gerçekleştirilebilecek bir gelecek çerçevesi satar. İşletme kendi sektöründe ya da kendi sektörünü tamamlayıcı başka bir sektörde, verimli bir yatırım alanı bulabilir. Bu işletmenin ürettiği ürünün, yardımcı malı, hammaddesi veya kendi ürettiği ürünün girdi olarak kullanıldığı başka malların üretimi için yatırım yapmayı planlayabilir. Müşavirin buradaki işlevi, olası tamamlayıcı sektörlerin yasal çerçevelerini, olası teşviklerini, ürün maliyetlerini, fırsatları getirileri karşılaştırmalı analiziyle ve işletmenin mevcut durumunu bir SWOT analizi ile belirlemesidir. Bununla işletmenin durumunu, karar vericilerinin önüne sağlıklı, somut ve yasal çerçevesi dahilinde koyar. Dolayısıyla bir tür kahinlik yapar. Bunu son derece bilimsel yapar, yapabilmelidir ve yapmalıdır.

Eğer meslek mensubu olarak bilgi birikim ve donanımınız, asgari olarak bu belirtilen unsurlar üzerine oturtabilirseniz; müşterilerinizle sürdürülebilir bir partner ilişkisi, bunun bir parçası olarak yeterli ücreti ve iyi çalışma koşullarının da sağlandığı bir iş ilişkisi kurulmuş olur.

Özetlersek SMMM meslek mensubu danışman olarak, faaliyetlerini üç esas ambalaj paketinde satar. Birincisi güven, ikincisi çözüm, üçüncüsü gerçekçi gerçekleştirilebilecek bir gelecek çerçevesi satar. Bu üç paketi doğru olarak organize edebilirseniz; sadece sürdürülebilir yaşam ve uzun süreli çalışabileceğiniz bir portföyünü değil, aynı zamanda iş ilişkisinden çok daha fazla, -belki de iş ilişkileriniz bitse dahi- kritik özel kararlarda da telefonun diğer ucundaki ilk kişi olabilirsiniz.