Genel Kurumsal ve Kişisel Gelişim

TTK Komitesi tescilde yaşanan sorunlarla ilgili olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünü ziyaret etti

Şirket kuracaksınız, ana sözleşme vs. gibi gerekli ön hazırlıkları yaptınız, sıra şirketinizin ticari sicil kaydını yaptırmaya geldi ve tescil işleminiz var…

Ya da sicilde kayıtlı olan bilgilerde değişiklik veya düzeltme işlemi yapacaksınız, tadil veya terkin işleminiz var…

MERSİS üzerinden başvurunuzu yaptınız. En kısa sürede sonuçlanacağını hayal ederek beklerken, gecikmeye neden olabilecek pürüzlerin hangi sebeplerden kaynaklandığının farkında mısınız?

Eminim birçoğunuzun bu konuda fikirleri vardır. Ancak ortak sorunlarımızın nelerden  ibaret olduğu konusunda birkaç önemli bilgi vermek isterim.

İSMMMO Türk Ticaret Kanunu Komitesi olarak Meslek Mensuplarımız ile ‘Sicil’ arasında yaşanan, iyileştirmeye açık noktaları tespit ettik ve bunların çözümüne yönelik projeler üretmeyi hedefledik.

Ticaret Sicil bünyesinde kayıtlı Üyeler ile en yakın bağı kuran biz Mali Müşavirlerin özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri olduğunu düşünmekteyiz.  

Bu sebeple, komitemizin bünyesinde, Meslek Mensuplarımızın sicil müdürlüğündeki uygulamalara karşı memnuniyetini ölçmek amacıyla hazırlamış olduğumuz anket çalışmamızı, 100 kişiye uyguladık ve elde edilen verileri bu rapor kapsamında özetleyerek değerlendirdik. Yapılan değerlendirme sonucunda katılımcıların yüzde 30’unun memnun olduğunu, yüzde 70’inin ise sorun yaşadığını gördük.

 Genel olarak;

  1. İnternet sitesinin yavaşlığı, destek hattı-iletişim sıkıntısı,
  2. MERSİS uygulamasının daha işlevsel ve açıklayıcı hatta eğitim videolarının olması gerekliliği,
  3. Birleşme, bölünme, tür değişikliği konularında örnek raporların yetersiz olduğu,
  4. Sicil harçlarının MERSİS’te hesaplanabilir olması gerektiği, kredi kartı ile veya online ödeme yapılabilirliği,
  5. Uygulanan işlemlerde belli bir standardın olması gerektiği, farklı şubelerde farklı değerlendirmeler yapılarak kabul görmüş işlemlerin reddedilebildiği,
  6. Gerçek kişi kayıt kuruluş işlemlerinin vekaletname ile yapılabilir olması gerektiği, 
  7. Kuruluş aşamasında e-defter müracaatının yapılabilmesi gerektiği, imza beyanı için şirket yetkililerinin ‘Sicil’e gitme zorunluluğunun kaldırılması gerekliliği, ‘Sicil’ huzurunda yapılan imza beyanının tekrar noterden çıkarılmasının maliyeti arttırır bir durum olduğu, 
  8. Yabancı ortaklı büyük şirketlerin, sermaye artışına dair tescil sürelerinin, yabancı ortaklar tarafından çok uzun bulunduğu ve öncelikli işlemler arasına alınması gerekliliği,
  9. Şirket kuruluşlarında, işçi çalıştırılmayacağı bildiriminde bulunulduğu halde ‘Sicil’ müdürlüğünce, bağlı bulunan SGK Müdürlüklerine bildirimde bulunmasının, re’sen dosya açılmasına sebebiyet verdiği ve işçi çalıştırmaya başlanması halinde ise SGK Müdürlüklerinde re’sen açılan dosyanın iptal edilmesi gerekliliğinin mükerrer iş yüküne ve zaman kaybına neden olduğu,   SGK Müdürlüklerinin de aynı durumdan muzdarip olduğu,
  10.  E-bildirge kayıt ekranında sigortalı çalışan meslek kodu ve işe başlama tarihinin yazılmasının, işçinin çalışmaması durumlarında düzeltilmesinin  zaman alan işlemler olduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, yaşanan aksaklıkları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne aktarmak ve mağduriyet yaşanmasına sebebiyet veren konuları açıklığa kavuşturabilmek için 22 Mart 2021 tarihinde yaptığımız ziyaretimizin, Komitemizce olumlu geçtiği kanaatinde olduğumuzu bildirir, ortak amaçta buluşan iki ayrı kurum için, faydalı olacağını düşündüğümüz, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – İSMMMO buluşmasında üretilecek   çözüm yollarının tüm sorunlara ışık tutulacağına inanmaktayız.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ziyaretimizden kareler;

Bizlere desteğini esirgemeyen İSMMMO Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Halim Bursalı, İstanbul Ticaret Sicil Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Nurcan Turan, Sicil Müdürü Sayın Fatmagül Kansoy  ve komite üyelerimizden Sayın Özgür Güvercin arkadaşım ile birlikteyiz.