Genel

39.591 fide toprakla buluşuyor.

Orman Genel Müdürlüğü -TÜRMOB-HSMMMO-İSMO ortak projesi ile başlatılan ,  İSMMMO  Çevre Komitesi öncülüğünde İSMMM Odası Kurullarının ve meslektaşlarının önemli destekleriyle devam ettirilen kampanya sonucu   ‘ TÜRMOB HATIRA ORMANI ‘ için 3000 ’ e yakın katılımcının desteği ile bağışlanan 39.591 adet fide, 01 Aralık 2021 tarihinde meslektaşlarımızın katılımı ile toprakla buluşturulmaya başlandı.

Destek verdiğimiz bu proje için meslek camiasına yaptığımız çağrı ile tüm meslektaşları kampanyaya katılmaya davet ederek sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde İSMMMO Çevre Komitesi olarak girişime bağışçı olmalarını istemiş, bu farkındalık etkinliği sonucu  elele vererek yanan yakılan yerleri düzeltebileceğimizi görerek güzel şeyler yapılabileceğini hep birlikte yaşamış olduk.

Hatay’da son dönemlerde arka arkaya  orman yangınları gerçekleşmiş , içinde yaşayan canlılarla birlikte hektarlarca orman alanı yok olmuştur. Yerleşim alanlarının da zarar görmesi tüm Türkiye’de hassasiyeti arttırmıştır.

Bu hassasiyet ile sosyal muhasebe yapmayı görev kabul ederek yanan orman alanlarının tekrar kazanımı için  TÜRMOB – Hatay SMMMO ve  İskenderun SMMMO arasında Orman Genel Müdürlüğü ile MUHASEBECİLER HATIRA ORMANI  kampanyası  protokolü hazırlanmış , hesapların takip ve denetimi meslek örgütüne bırakılmıştır.

Ağaçlandırma işbirliği protokolünün amacı ;  gönüllülük esasına dayanan , Orman Genel Müdürlüğü’nün banka hesabında toplanacak olan  paralarla bir hatıra ormanı oluşturulması ve yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması , ağaçlandırma ve erozyon kontrol işlemleri ile bu sahaların yeniden ihyası ve orman varlığının arttırılmasıdır.

İSMMMO Çevre Komitesi öncülüğünde ; İSMMMO Başkanı Yücel AKDEMİR’in, yönetim ve diğer kurulların, komitelerin  ilçe temsilciliklerinin ve İSMMMO üyesi meslektaşlarımızın destek verdiği ,Hatay’ da yaşanan orman yangınlarından dolayı zarar gören alanların yeniden kazandırılması için  OGM-TÜRMOB-HSMMMO-İSMO işbirliği ile başlatılan TÜRMOB HATIRA ORMANI kampanyası sonucu bağışlanan fidanlar 01 12 2021 tarihinden itibaren toprakla buluşturularak amacına ulaşmıştır.

2020 yılı Eylül ayında  Hatay ve İskenderun’da ardı ardına çıkan yangınlarda binlerce hektar orman ve yerleşim alanı küle döndü ve binlerce canlı zarar gördü, börtü böcek yok oldu.

 2021 Temmuz ayında  Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye’nin birçok şehrinde eş zamanlı yaşanan  orman yangınlarının çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangını olarak kayıtlara geçti. Yangınlarda  yüzbinlerce hektar orman ve içerisindeki yerleşim yeri küle döndü.

Türkiye geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de orman yangınları riskini en yakından hissedecek ülkeler arasındadır. Etkileri her geçen gün artmakta olan “İklim Krizi” ile birlikte bu risk oldukça artmış ve artmaya devam edecektir. Bu nedenle ülke ormancılığının öncelikli konularından biri iklim değişikliğine adaptasyondur. Orman yangınlarını önlemek söndürmekten çok daha kolay olduğu gibi ekolojik ve ekonomik bir yöntemdir. İklim krizi nedeniyle artık  yangın sezonu kavramı neredeyse anlamsız hale gelmiş ve orman yangınları yılın büyük bir kısmına yayılmıştır.

Araştırmalar gelecekte daha sıcak iklim koşulları altında, yangın sezonunun uzayacağını ve orman yangınlarının sayısında ciddi artışlar olacağını göstermektedir. Bu durum, orman yangınlarının önceden daha iyi tahmin edilebilmesi için, yangın- iklim ilişkisini daha iyi anlama ve daha güvenilir modellerin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Hatay SMMM Odası başkanı Tahsin Kırık ve İSMMMO Çevre Komitesi başkanı Cenap İnaltong fidan dikiminden önce yapılan görüşmede; dikim sonrası fidanların akıbetinin kontrolü için birlikte çalışmaların sürülmesi hususunda mutabık kaldılar.

 Orman yangınları arttıkça iklim değişikliğini etkilemekte , küresel ısınmanın artmasına sebep olmakta, iklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülmektedir. Atmosferdeki karbondioksit miktarı arttıkça ozon tabakasının delinmesi hızlanmaktadır. Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görmekte , var olan canlı çeşitliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. Bir çok canlı türünde neslin tükenme tehlikesi yaşanmaktadır. Orman yangınları sonucu toprak kalitesinde değişiklikler olmakta , hava ve su kirliliği oluşmaktadır. Ormanlar sel ve heyelanı önlemede  barikat görevi görmektedir. Fakat ormanların yok olması ile birlikte doğal afetlerin verdiği zararlar da önemli ölçüde artacaktır. Kuraklaşma sonucu  dünyada çölleşme yaşanması kaçınılmazdır.      

Sonuç olarak;  ormanların yok olması yaşamın yok olması için en büyük sebeplerden birini oluşturmaktadır. Ormanları korumalı ve çocuklarımıza orman sevgisini aşılamalıyız.

            Ülkemizin yaşadığı sel ve yangın felaketleri sonucu gördüğü zararları bir nebze azaltmak için İSMMMO Çevre Komitesi öncülüğünde İstanbul SMMM Odasının da desteklediği hatıra ormanı kampanyası ile, Hatay SMMM Odası Başkanı Tahsin KIRIK ‘ ın emekleri, Kampanyanın başlaması ve sürdürülmesinde çok emeği bulunan Hatay SMMM Odası Saymanı Figen YAPAR BİTER ve oda kurulları ile İskenderun SMMM Odası Başkanı Merih Hasan YILDIRIM ve oda kurullarının da emekleri ile İlk dikim Antakya /Hatay sınırlarında Mustafa Kemal Üniversitesi sırtı Alahan mevkiinde yapılmış olup, tüm fideler yıl sonuna kadar İskenderun ve Hatay’ın çeşitli bölgelerinde toprak ile buluşturulacaktır.

Sosyal muhasebe yaparak “Yakana İnat, yeniden yaparız” kararlılığı ile çıkılan bu yolda, tüm meslek camiasının da desteği ile ; biz bugünün muhasebesini yaparken, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olan doğayı korumak adına, çocuklarımıza yarınlar için yaşanası bir dünya bırakmak için ormanlarımıza sahip çıktık. Meslek örgütümüz adına bir hatıra ormanı oluşmasına katkı sağladık.                             

Bağış yapan , emekleriyle katkı sunan camiamıza teşekkür ederiz.

İSMMMO ÇEVRE KOMİTESİ